Contact Us: +90 216 386 6888 (Tr) / +971 (4) 401 8553 (UAE) info@sibertis.com.tr

VERİTABANI GÜVENLİĞİ

Çözümler > Bilgi Güvenliği Çözümleri > Veritabanı Güvenliği

VERİTABANI GÜVENLİĞİ

Çoğu zaman şirketinizin var olma nedeni olan verilerinizin depolandığı veritabanları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olmalı ve özel olarak korunmalıdır. Ayrıca veritabanlarına giden her türlü kişisel bilgi KVKK kapsamında maskelenmeli ve gerekmesi halinde ilgili veriler kolaylıkla bulunmalıdır.

Veritabanı Güvenliği Kapsamındaki Çözümlerimiz:

VERİTABANI GÜVENLİK DUVARI (Database Firewall)

İşletmelerin en değerli öz kaynakları bilgileridir ve bu bilgiler ilgili teknik uzmanlarca kurulmuş olan veritabanlarında güvenli bir şekilde tutulmalıdır. Veritabanlarına erişimler, yetkilendirmeler, yapılan işlemler BT Yöneticisi ve şirketin en üst yöneticisi tarafından bizzat düzenlenmeli ve kontrol edilmelidir.

Örneğin bir ERP ya da CRM veritabanına 3. Parti danışmanlarca yapılan erişimler mutlaka BT Yöneticisi tarafından yetkilendirmeli ve ilgili danışmanın erişim süresi boyunca ne yaptığı, hangi dosyalara eriştiği bilgileri kontrol edilmelidir.

Sibertis olarak Veritabanı Güvenlik Duvarı konusunda Imperva ve Datasunrise firmaları ile çalışıyoruz. Proje kapsamında bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun çözümü sunabiliriz. Her iki çözümümüzde GDPR, KVKK gibi regülasyonlarla tam olarak uyumludur. Ek olarak tüm SIEM çözümlerine tam olarak entegre edilebilmektedir.

VERİ MASKELEME

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında veriler hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilecek hale getirilmemelidir. Bu yüzden veriler taşınırken, depolanırken ve eposta ile gönderilirken maskelenmelidir. Veri maskelemesi kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişinin belirlenemez hale getirilmesi işlemine denir. Örneğin, kişinin kredi kartı numarasının bir kısmının yıldızlanması durumunda maskeleme söz konusudur. (6698 **** **** 0006)

Çözüm kapsamında sadece hareket eden ve ulaşılan veri maskelenir. Bunun için uygulamada herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Veritabanındaki gerçek bilgi ise bozulmamış kalır. İletim halindeki veri şifrelenir ve alıcıya şifreli olarak iletilir.

İş ortağımız olan Datasunrise firmasının çözümü aşağıdaki özellikleri sağlar;

  • Maskeleme işlemi gerçek bilgiye dokunulmadan yapılır.
  • İster bulut tabanlı ister fiziksel birçok Veritabanı desteklenir.
  • Birden çok veri maskeleme teknikleri uygulanır.
  • Maskelenmiş veri aynı zamanda şifreli olarak taşınır, böylelikle yanlışlıkla yapılan veri kayıplarının önüne geçilir.

Sağladığımız çözüm KVKK kapsamına tam olarak uyumludur ve devreye alımı oldukça kolaydır.

VERİ KEŞFİ

Araştırmalar, gerek kamu gerekse özel sektörün kurumsal hafızasının büyük bölümünü yapısal olmayan verinin oluşturduğunu gösteriyor ve bu oran her geçen gün artıyor. Büyük veri analizi, işlenmesi, sorgulanması, erişilmesi günümüzde en güncel konulardan biri haline gelmiştir.

Veri Keşfi çözümü sayesinde hassas ve gizli verilerin şirket içerisinde nerelerde saklanıldığı tespit edilir. İlgili verinin saklanma koşulları, şirket içi politikalara ve HIPAA, PCI DSS, SOX, GLBA gibi regülasyonlara uygun bir şekilde saklanılması, erişim yetkileri çözüm sayesinde düzenlenebilir.

Veri Keşfi konusunda Datasunrise ile çalışmaktayız.

Veritabanı Güvenliği Alanındaki İş Ortaklarımız

İletişim Formu

İstanbul Genel Merkez

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza Blok 4/21 Ümraniye İstanbul

Tel: 0 216 386 6888

Ataşehir Operasyon Merkezi

Vedat Günyol Cad. Flora Plaza 23. Kat Ofis No: 2302 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0 216 359 7943

Ortadoğu Bölge Ofisi - Dubai

Boulaverd Plaza Tower 1 Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Downtown, Dubai, Dubai United Arab Emirates

Tel: +971 (4) 401 8553

info@sibertis.com.tr